Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Argumenten moet men wegen, niet tellen

Marcus Tullius Cicero

Telefoonnummer:

043-343 80 80

info@muurmansadvocaten.nl

Personen- en familierecht

Onder dit rechtsgebied vallen niet alleen echtscheidingen (en verbreking van samenlevingsrelatie), met alle gevolgen van dien, als regelingen betreffende de verzorging van en de omgang met de kinderen, de kinderalimentatie en partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Ook kunt u denken aan geschillen over omgangskwesties die later, mogelijk enige tijd na de echtscheiding of het uit elkaar zijn ontstaan, aan mogelijke wijziging van partneralimentatie en/of kinderalimentatie, aan vervangende toestemming door de rechter tot erkenning van een kind door de biologische vader, aan ontkenning vaderschap, aan voogdij, gezag, en adoptie. Het komt ook regelmatig voor dat het ouderdomspensioen nog niet is gedeeld bij een vroegere echtscheiding en dat dit dus alsnog geregeld moet worden.

Echtscheidingen en verbreking van een samenlevingsrelatie zijn ingrijpend. Er zullen mogelijk niet alleen regelingen betreffende de kinderen getroffen moeten worden, ook zal een aantal andere zakelijke aspecten moeten worden geregeld met betrekking tot wellicht uw onderneming, uw woning en het vermogen dan wel schulden. Het is dan van groot belang dat u ter zake kundig wordt bijgestaan. U kunt bij Muurmans advocaten rekenen op passende en zakelijke rechtsbijstand met als streven om de voorgenomen echtscheiding binnen afzienbare termijn en zonder langslepende procedures af te wikkelen. Onze inzet is altijd gericht op regelingen in onderling overleg.

Indien gewenst kunt u gebruik maken van (echtscheidings)bemiddeling (mediation), waarbij u samen met uw echtgeno(o)t(e) of partner met behulp van de ter zake kundige advocaat/mediator tot voor beiden bevredigende regelingen komt (vastgelegd in een (echtscheidings)convenant en eventueel ouderschapsplan), zonder dat geprocedeerd hoeft te worden. Door deze advocaat/mediator kan dan ook een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank. Er is dan geen mondelinge behandeling meer nodig bij de rechter waar u anders wel bij zou moeten zijn.

 

Meer informatie over personen- en familierecht

Ga voor meer informatie over personen- en familierecht naar ons contactformulier of bel direct naar 043-343 80 80.